ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 162  
เข้าชมปีนี้ : 2,221  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,359  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายศุภเชษฐ์  งามใจตรง
เบอร์โทรศัพท์ :  0946369811
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  02-11-2558
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครูอัตราจ้าง
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ปวช.ช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
       ปวส.ช่างกลโรงงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ปริญญาตรี
       อส.บ เทคโนโยอุตสาหการ 
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพช่างกลโรงงานเบื้องต้นได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพเครื่องกลเบื้องต้นได้
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  Production superviser ฝ่ายการผลิต อุตสาหกรรมอาหาร หจก.อิสริยะผล
ปี 2556-2558
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
ปี 2558-ปัจจุบัน
 
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  1. 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร
2. 2127-2003 ชิ้นส่วนเครื่องมือกลในงานเมคคาทรอนิส์
3. 2100-1008 เครื่องมือกลเบื้องต้น
4. 3102-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 2
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :