ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายสิทา จุมปาลี
  นายเอกรินทร์ ทองอนุ
  นายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
  นายพรพจน์ ถานะ
  นายอุทิศ ศรีตั้ง
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสิทา
การใช้เครื่องมือวัด
ทดสอบ Link
วิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม
เทคนิคการเขียนแบบเครื่องมือกล
ครูเอกรินทร์
โครงการ
ครูศุภเชษฐ์
วีดีโอการกัดชิ้นงาน
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1
ครูพรพจน์
วิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 162  
เข้าชมปีนี้ : 2,221  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,359  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสิทา  จุมปาลี
เบอร์โทรศัพท์ :  0806739796
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  01-04-2555
  สาขาวิชา :  ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ครู
ตำแหน่งทางบริหาร :  หัวหน้าแผนก
วุฒิการศึกษา :   ค.อ.ม. (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  1.งานมาตรวิทยา
2.งานเขียนแบบเครื่องกล
3.งานปฏิบัติวิชาชีพช่างกลโรงงาน
งานวิจัยที่สนใจ :  1.เครื่องปลิดและคัดขนาดผลลำใยสด
ประวัติการทำงาน :  Production Engineer Supervisor   บจก. ลำพูนพลาสแพค                                 ปี  2543 - 2545
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                                 ปี  2545 - 2548
General Manager หจก.คิวเอสเอ็นจิเนียริ่งเทคโนโลยี                                          ปี 2548 - 2552
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำพูน                                 ปี  2552
ครูผู้ช่วย  แผนกเทคนิคพื้นฐาน  วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย           ปี  2552 - 2555
ครู คศ.1  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง                                    ปี 2555 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  1.มาตรวิทยาอุตสาหกรรม     ระดับชั้น  ปวส.1
2.เทคนิดการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกล   ระดับชั้น  ปวส.1
3.งานผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล2   ระดับชั้น  ปวส.1
บทความทางวิชาการ :  1.เครื่องปลิดและคัดขนาดผลลำใยสด
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :