ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
  นายเชิดศักดื์ ใจยาบุตร
  นายสมศักดิ์ แข็งแรง
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูสมศักดิ์
สาระน่ารู้ก่อนการซ่อมเครื่องยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์
ครูเชิดศักดื์
youtube
งานเกียร์อัตโนมัติ
งานระบบส่งกำลัง
ครูพลวัฒน์
กลศาสตร์วิศวกรรม
Cilp การสอน
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 192  
เข้าชมปีนี้ : 2,413  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 29,376  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายสมศักดิ์  แข็งแรง
เบอร์โทรศัพท์ :  0892692088
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  09-12-2553
  สาขาวิชา :  เครื่องกล
ตำแหน่งทางวิชาการ :  คศ.2
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ปทส.เทคนิคยานยนต์       สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คอ.ม เครื่องกล                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  
ประวัติการทำงาน :  ครู คศ.1  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง   จ.ลำพูน
ครู  คศ.2  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :