ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
หลักสูตร ปวช.
หลักสูตร ปวส.
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายSATHAPORN SRIJAIWONG
  นายUdom Chaiwandee
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
ครูอุดม
Robot
วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
วิชาระบบอัตโนมัติ
web link
ครูสถาพร ศรีใจวงศ์
หุ่นยนต์
วงจรไฟฟ้า
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 161  
เข้าชมปีนี้ : 1,508  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,510  
 บุคลากรประจำแผนก
ชื่อ-นามสกุล นายSATHAPORN  SRIJAIWONG
เบอร์โทรศัพท์ :  0897574914
อีเมล์ :  [email protected]
เว็บไซต์ :  
วันที่เข้าทำงาน :  09-05-2537
  สาขาวิชา :  เมคคาทรอนิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางบริหาร :  
วุฒิการศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
(คอม. วิศวกรรมไฟฟ้า)
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  
งานวิจัยที่สนใจ :  ROBOT
ประวัติการทำงาน :  2537  อาจารย์ 1 ระดับ 3 วทลป.
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :  ELECTRIC CIRCUIT
บทความทางวิชาการ :  
อบรมสัมมนา :  
รายละเอียดอื่น ๆ :