ประเภท : ข่าวประกาศแผนกวิชาช่างโยธา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) 
  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
  วิธีการกรอกใบสมัคร สำหรับนักศึกษารอบทั่วไป 
  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รอบรับสมัครทั่วไป 
  กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 
  กำหนดการสอบ V-net 
  ปฏิทินกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2558 
  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา ปีการศึกษา2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1