ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายวุฒิภัทร หนูยอด
  นายadminlptc adminlptc
  นางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูเชิดชัย พลเสนา
ครูวสันต์ ชัยทนุวงศ์
ครูณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา
ครูจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูนิรุจน์ อินเทพ
ครูวิศาล จารุวุฒิพงค์
ครูจุฑาภรณ์ อัครอริยวงศา
ครูอภิชัย มงคลรบ
ครูสุปรียา ทาเกิด
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 158  
เข้าชมปีนี้ : 1,944  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,447  
  โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา
  หมวด  กิจกรรมแผนกวิชาช่างโยธา   วันที่  28-01-2559
    เนื่องด้วยทางวิทยาลัยเทคนิคลำปางได้จัดโครงการ "ครูเยี่ยมบ้านเด็ก" เพื่อแสดงถึงความรักและห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนั้นจึงมีกำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2558 - 17 มกราคม 2559
  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว