ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
รายงานการประเมินตนเอง 2558 (วิทยาลัย)
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1-3.2
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 3.3-6.3
ข้อมูลมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 6.4-9.1
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์
เกี่ยวกับสาขาวิชา
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ข้อมูลหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
ข้อมูลครู/บุคลากร
  นายวุฒิภัทร หนูยอด
  นายadminlptc adminlptc
  นางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูเชิดชัย พลเสนา
ครูวสันต์ ชัยทนุวงศ์
ครูณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา
ครูจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูนิรุจน์ อินเทพ
ครูวิศาล จารุวุฒิพงค์
ครูจุฑาภรณ์ อัครอริยวงศา
ครูอภิชัย มงคลรบ
ครูสุปรียา ทาเกิด
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
บริการวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้ง/ไปราชการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 156  
เข้าชมปีนี้ : 1,942  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 53,445  
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  หมวด  กิจกรรมแผนกวิชาช่างโยธา   วันที่  12-01-2559
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ได้จัดพิธีทำบุญแผนก และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนนักศึกษา การประกวดดาวเทียมแผนก ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษาระดับชั้นต่างๆ และการจับแจกรางวัลมากมาย
  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว