ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล 
  ปวช3 และ ปวส.2 ร่วมถ่ายภาพจบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 
  กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม วันหนองละคอน 
  ติดตั้งระบบเสียง การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ‘นครลำปางเกมส์’ ครั้งที 24 (การแข่งขันกร 
  นวัตกรรมอุปกรณ์แจ้งเตือนเด็กติดในรถ KiDS ALARM 
  เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 
  การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565 
  ภาพการนิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.3 สถานประกอบการในจังหวัดลำปาง ภาคเรียนที่ 2 /2564 
  ภาพกิจกรรมเข้าแถวแผนกวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  ประชุมกำหนดกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาค ภาคเหนือ ปี2564 
มีข้อมูลทั้งหมด  44  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5