ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2567
ตารางเรียนนักศึกษา 2567
แผนการเรียน EL-TC
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 188  
เข้าชมปีนี้ : 2,551  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,119  
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานลำปาง ตรวจความพร้อมเพื่ออนุญาตเปิดศูนย์ทดสอบ สาขาช่างควบคุม PLC ระดับ ๑
  หมวด  ประกาศ   วันที่  26-12-2566
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมสำหรับอนุญาตในการดำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ ๑  ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว