ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2567
ตารางเรียนนักศึกษา 2567
แผนการเรียน EL-TC
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 187  
เข้าชมปีนี้ : 2,550  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,118  
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  07-05-2567
วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 น. คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันฉัตรมงคล และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสะพานรัตนเขลางค์นคร ลานเอนกประสงค์บ้านลำปางกลาง (ฝั่งตะวันตก) ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว