ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เมนูหลัก
หน้าหลัก
บริการสารสนเทศครู/บุคลากร
บุคลากรแผนกวิชาฯ
40 ปี แผนกอิเล็กทรอนิกส์
ประวัติแผนกวิชาฯ
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หลักสูตรการเรียนฯ
ปฏิทินกิจกรรม
แผนที่การเดินทาง
ติดต่อแผนกวิชาฯ
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลครูที่ปรึกษา 2567
ตารางเรียนนักศึกษา 2567
แผนการเรียน EL-TC
บริการวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สื่อสารและโทรคมนาคม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 188  
เข้าชมปีนี้ : 2,551  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,119  
  กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม วันหนองละคอน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  13-05-2567

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. วิทยาลัย

เทคนิคลำปาง นำโดย นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค

ลำปาง มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดหนองละคอน ตำบลเวียงเหนือ

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว